Zapowiedź uruchomienia kar finansowych za niezwrócenie książek w terminie

zaktualizowany
2020-03-03

Od 1 marca 2020 r. rozpoczynamy naliczanie kar finansowych za książki niezwrócone w terminie. Zgodnie z Regulaminem udostępniania materiałów bibliotecznych kara wynosi 20 groszy od każdego woluminu za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu. Informacja o wysokości naliczonych kar będzie widoczna na koncie użytkownika w karcie "Należności".

Zachęcamy do zwrotu "przeterminowanych" książek - osobiście lub przesyłką poleconą/kurierską. Do końca lutego br. nie nakładamy kar ani karencji na wypożyczenia. Przypominamy też, że 1 marca wypada w niedzielę, gdy Biblioteka jest nieczynna.

Nieuregulowane zobowiązania względem Biblioteki skutkują utrudnieniami w korzystaniu z usług, zaś należności podlegają windykacji.