Kary finansowe za niezwrócenie książek w terminie

zaktualizowany
2020-03-13

Zgodnie z zapowiedzią, 1 marca 2020 r. zostało uruchomione naliczanie kar finansowych za niezwrócenie książek w terminie.

Regulowanie należności jest możliwe tylko gotówką, na miejscu w Bibliotece.

Wysokość i naliczenie kary

Za każdy przetrzymany egzemplarz codziennie naliczane jest 20 groszy. Zwrot w ciągu pierwszych 3 dni po wyznaczonym terminie traktowany jest ulgowo - należność nie jest pobierana. Czwartego dnia konto zostaje obciążone kwotą 80 groszy za każdy "przeterminowany" egzemplarz.

Przetrzymanie

Należność
(1 egz.)

Do zapłaty
(1 egz.)

1. dzień 0,20 0
2. dzień 0,40 0
3. dzień 0,60 0
4. dzień 0,80
5. dzień 1,00
6. dzień 1,20
7. dzień 1,40
14. dzień 2,80
28. dzień 5,60

 

Powiadomienia i ograniczenia usług

Informacja o należnościach jest widoczna po zalogowaniu na konto biblioteczne, na karcie Należności. Dostępny jest rejestr rozliczeń dla poszczególnych książek i wpłat. Kwota widoczna na koncie stanowi podstawę ograniczeń w realizacji niektórych usług:

  • 2 PLN - blokada wypożyczeń,
  • 4 PLN - blokada prolongat,
  • 8 PLN - blokada zamówień.

Oprócz przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu (domyślnie 8 dni przed) i przypomnienia w dniu, w którym upływa termin zwrotu, z systemu wysyłane są powiadomienia po jego przekroczeniu: pierwszego, siódmego i trzydziestego dnia. Nie jest wysyłana dodatkowa informacja o blokadzie wypożyczeń, prolongat i zamówień - ostrzeżenia są widoczne na koncie (jako komunikaty lub w trakcie wykonywania operacji).

Dodatkowe informacje

  • Aktualnie opłacenie kar jest możliwe tylko gotówką, w Bibliotece. Od października powinno być także obsługiwane na terminalu płatniczym.
  • Dla poprawnego naliczania kar (od 1 marca) zmienione zostały wcześniejsze terminy zwrotów. Dotychczasowe są widoczne w polu uwag, zaś nowy został ustalony na 29 lutego 2020 r.
  • Kary finansowe zastępują stosowane dotychczas karencje na wypożyczenia. Postulat zmiany był zgłaszany od lat w związku z utrudnieniami w sytuacji blokady konta i niemożności wypożyczeń.
  • Przy okazji przypominamy, że w sytuacji zagubienia wypożyczonego egzemplarza należy odkupić to samo wydanie książki. Warto też bezzwłocznie zgłosić ten fakt do Biblioteki.
  • Po zapowiedzi uruchomienia kar w ciągu miesiąca do Biblioteki zostało zwrócone ok. 25% "przeterminowanych" książek.