Biblioteka w semestrze zimowym

zaktualizowany
2021-11-10

Godziny otwarcia

W październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. Biblioteka będzie czynna w skróconym wymiarze - szczegóły na stronie głównej.

Zapisy, wypożyczenia, zwroty

Od października przywracamy zapisy dla osób spoza grup: AIK, WAM, Jezuici.

W semestrze zimowym 2021/2022 nadal obowiązują podwojone limity wypożyczeń.

Zwrot książek odbywa się przy portierni, w holu. Książki można też odesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Kwarantanna dla zbiorów będzie zależeć od rekomendacji Biblioteki Narodowej.

Przedłużanie kont bibliotecznych

Konta użytkowników, którzy nie zmienili grupy zostaną odnowione automatycznie na początku października. Ważność konta zostanie przedłużona do 31 października 2022 r.

Zamówienia

Przywracamy bieżącą realizację zamówień. Przypominamy, że informacja o stanie realizacji jest widoczna na koncie bibliotecznym, standardowo wysyłane jest też powiadomienie e-mail gdy książka czeka na odbiór.

Terminy zwrotu i należności

Obowiązują wyznaczone terminy zwrotu. Niezwrócenie książki w terminie skutkuje utrudnieniami w korzystaniu z Biblioteki, np. blokada na wypożyczenia.

Przywrócone naliczania opłat za niezwrócenie książek w terminie nastąpi 10 stycznia 2022 r.

Zbiory specjalne

Utrzymujemy ograniczenia dot. zbiorów specjalnych. Stare druki, mikrofilmy, fotokopie, rękopisy, zbiory ikonograficzne oraz ich wersje cyfrowe nie będą udostępniane w semestrze zimowym 2021/22.