Repozytorium uczelniane

zaktualizowany
2023-10-06

17 listopada 2022 r. uruchomione zostało Repozytorium Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest dostępne pod adresem: https://repo.ignatianum.edu.pl.

W repozytorium są gromadzone wersje cyfrowe zasobów związanych z działalnością Uczelni.

Dodatkowe informacje są dostępne w Regulaminie.