Zapowiedź zmiany strony internetowej

zaktualizowany
2023-12-13

Na początku przyszłego tygodnia (18-24 grudnia 2023 r.) nastąpi zmiana strony internetowej Biblioteki. Nowa strona będzie elementem multiportalu wdrażanego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.