Oferta pracy - styczeń 2024

zaktualizowany
2024-01-15

Stanowisko

  • Bibliotekarz

Zakres obowiązków

  • opracowanie zbiorów
  • udostępnianie zbiorów (wypożyczenia, zamówienia magazynowe i ksero/skany)

Wymagania

  • doświadczenie w katalogowaniu zbiorów w ramach NUKAT

Tryb pracy

  • umowa o pracę na okres próbny lub czas określony
  • 0,5 - 1 etat
  • poniedziałek-piątek 9:00-17:00, sobota 9:00-15:00 - równoważny system czasu pracy

Data rozpoczęcia pracy

  • luty/marzec 2024

Wynagrodzenie

  • 4 800 zł brutto / etat

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, dostępny pod danymi kontaktowymi rektorat@ignatianum.edu.pl, tel.12 3999502. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail iod@ignatianum.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy oraz Twojej zgody, której nam udzielasz w związku z rekrutacją i komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, której nam udzielasz. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu.

Zgłoszenia

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz" prosimy przesłać do:

Możesz wycofać powyższą zgodę na przetwarzanie danych pisząc na adres e-mail: roman.dolny@ignatianum.edu.pl