Zaproszenie na webinar SciFlow

zaktualizowany
2024-02-22

Zapraszamy na webinar "Start into 2024 with a free SciFlow trial to simplify your academic writing" poświęcony narzędziu SciFlow.

SciFlow służy do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływ pracy związanej z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów przez skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie problemów związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych.

SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem. (zob. też szczegółowe informacje na temat możliwości narzędzia).

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.