Oferta pracy - czerwiec 2024

zaktualizowany
2024-06-15

Stanowisko

 • Bibliotekarz

Zakres obowiązków

 • udostępnianie zbiorów (wypożyczenia, zamówienia magazynowe i ksero)
 • działalność informacyjna i szkoleniowa (m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług)
 • rozwój warsztatu dziedzinowego (źródła informacji zgodne z uczelnianymi kierunkami kształcenia)
 • opracowanie zbiorów

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem
 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielność w organizacji pracy
 • znajomość języka angielskiego (obsługa użytkowników zagranicznych)

Tryb pracy

 • umowa o pracę na okres próbny lub czas określony (w zależności od doświadczenia pracy w bibliotece)
 • 1 etat
 • poniedziałek-piątek 9:00-18:00, sobota 9:00-15:00 - równoważny system czasu pracy

Data rozpoczęcia pracy

 • wrzesień 2024

Wynagrodzenie

 • 4800 zł brutto

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, dostępny pod danymi kontaktowymi rektorat@ignatianum.edu.pl, tel.12 3999502. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail iod@ignatianum.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy oraz Twojej zgody, której nam udzielasz w związku z rekrutacją i komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, której nam udzielasz. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu.

Zgłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z informacją na naszym blogu: Co warto wiedzieć przed aplikowaniem do naszego Zespołu. Jeśli chcesz dołączyć, to prześlij CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz" do:

Możesz wycofać powyższą zgodę na przetwarzanie danych pisząc na adres e-mail: roman.dolny@ignatianum.edu.pl