Dostęp zdalny

zaktualizowany
2020-06-26

Dla pracowników i studentów AIK dostęp do e-zasobów jest możliwy spoza sieci uczelnianej, np. z domu. Najprostszym, standardowym i zazwyczaj wystarczającym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania HAN, obsługującego dostęp do e-zasobów w przeglądarce internetowej. Alternatywną metodą jest użycie GlobalProtect i podłączenie się do uczelnianej sieci komputerowej.

HAN

Korzystanie z HAN-a jest możliwe po użyciu specjalnych linków przygotowanych dla każdego z e-zasobów (wejdź przez HAN). Po kliknięciu pojawi się strona logowania, na której należy posłużyć się danymi używanymi przy logowaniu do:

  • Wirtualnej Uczelni - nauczyciele akademiccy, studenci i słuchacze AIK,
  • do komputera - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

HAN działa w przeglądarce internetowej, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani odrębnej konfiguracji. Zalecane jest używanie zaktualizowanych przeglądarek internetowych.

GlobalProtect

GlobalProtect jest oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie się do sieci uczelnianej. Po zainstalowaniu należy skonfigurować połączenie i zalogować się danymi używanymi przy logowaniu do:

  • Wirtualnej Uczelni - nauczyciele akademiccy i studenci,
  • do komputera - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Instrukcja pobierania, instalacji, konfiguracji i logowania jest dostępna w pliku pdf. GlobalProtect jest dostępny dla Windows i Mac.

O czym warto jeszcze wiedzieć