Dostęp zdalny

zaktualizowany
2020-04-04

Dostęp do e-zasobów jest możliwy spoza sieci uczelnianej, np. z domu. Najprostszym, standardowym i zazwyczaj wystarczającym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania HAN, obsługującego dostęp do e-zasobów w przeglądarce internetowej. Alternatywną metodą jest użycie GlobalProtect i podłączenie się do uczelnianej sieci komputerowej.

HAN

Korzystanie z HAN-a jest możliwe po użyciu specjalnych linków przygotowanych dla każdego z e-zasobów (wejście przez HAN). Po kliknięciu pojawi się strona logowania, na której należy posłużyć się danymi używanymi przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni (pracownicy administracyjni - danymi logowania do komputera).

HAN działa w przeglądarce internetowej, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani odrębnej konfiguracji. Zalecane jest używanie zaktualizowanych przeglądarek internetowych.

Uwaga: HAN jest w trakcie uruchamiania i konfiguracji. Nie działa jeszcze logowanie dla studentów.

GlobalProtect

GlobalProtect jest oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie się do sieci uczelnianej. Po zainstalowaniu należy skonfigurować połączenie i zalogować się danymi używanymi przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni (pracownicy administracyjni - danymi logowania do komputera). Instrukcja pobierania, instalacji, konfiguracji i logowania jest dostępna w pliku pdf.

GlobalProtect jest dostępny dla systemów Windows i Mac.