Dostęp zdalny

zaktualizowany
2022-02-24

Dla pracowników i studentów AIK dostęp do e-zasobów jest możliwy spoza sieci uczelnianej, np. z domu. Najprostszym, standardowym i zazwyczaj wystarczającym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania HAN, obsługującego dostęp do e-zasobów w przeglądarce internetowej. Alternatywną metodą jest użycie Cisco AnyConnect i podłączenie się do uczelnianej sieci komputerowej.

HAN

Korzystanie z HAN-a jest możliwe po użyciu specjalnych linków przygotowanych dla każdego z e-zasobów (wejdź przez HAN). Po kliknięciu pojawi się strona logowania, na której należy posłużyć się danymi używanymi przy logowaniu do:

  • USOS - nauczyciele akademiccy, studenci i słuchacze AIK,
  • do komputera - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

HAN działa w przeglądarce internetowej, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani odrębnej konfiguracji. Zalecane jest używanie zaktualizowanych przeglądarek internetowych.

Cisco AnyConnect

Cisco AnyConnect jest oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie się do sieci uczelnianej. Po zainstalowaniu należy skonfigurować połączenie i zalogować się danymi używanymi przy logowaniu do:

  • USOS - nauczyciele akademiccy i studenci,
  • do komputera - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Pobierz Cisco AnyConnect MSI, 16 MB

Jeśli powyższy link nie działa, pobierz stąd.

O czym warto jeszcze wiedzieć