Czytelnia główna

Czytelnia biblioteki
fot. Archiwum Biblioteki
zaktualizowany
2023-03-14

Czytelnia główna jest przeznaczona do indywidualnej pracy cichej, szczególnie ze zbiorami udostępnianymi na miejscu. Dostępnych jest 49 stanowisk. Stanowiska można rezerwować.

2 stanowiska wyposażone w komputery stacjonarne są przeznaczone dla studentów AIK piszących prace zaliczeniowe. Na komputerach zainstalowano pakiet LibreOffice (Writer, Calc, Impress).

Zbiory w wolnym dostępnie:

 • podstawowe publikacje z dziedzin humanistycznych i  społecznych (wydawnictwa informacyjne i podręczniki akademickie),
 • nowości Wydawnictwa Naukowego AIK i Wydawnictwa WAM oraz wybrane nowości książkowe z ostatniego miesiąca.

Układ działów w Czytelni głównej

Księgozbiór podręczny został podzielony na kilkanaście działów tematycznych (oznaczonych literami), a w ich obrębie na poddziały (oznaczenie cyfrą arabską). Sygnatury publikacji znajdujących się w Czytelni rozpoczynają się literą oznaczającą dział, cyfrą wskazującą poddział oraz liczbą określającą kolejny numer w tym zbiorze.

Poziom I

Poziom II

A - LEKSYKOGRAFIA

B - JĘZYKI OBCE

 1. angielski
 2. francuski
 3. grecki
 4. hiszpański
 5. łaciński
 6. niemiecki
 7. rosyjski
 8. włoski
 9. inne

C - JĘZYKOZNAWSTWO

 1. słowniki języka polskiego
 2. literatura polska
 3. literatura powszechna

D - PEDAGOGIKA

 1. publikacje ogólne, podręczniki
 2. metodologia i dydaktyka
 3. historia oświaty i wychowania
 4. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 5. pedagogika społeczna i rodziny
 6. pedagogika specjalna
 7. pedagogika resocjalizacyjna
 8. andragogika i gerontologia
 9. praca socjalna

E - PSYCHOLOGIA

 1. publikacje ogólne
 2. psychopatologia
 3. psychologia społeczna
 4. psychologia rozwojowa
 5. psychologia osobowości
 6. psychologia religii

brak działu F

(F - oznacza czasopisma z magazynu)

G - FILOZOFIA

 1. publikacje ogólne
 2. historia filozofii
 3. metafizyka
 4. logika i epistemologia
 5. filozofia człowieka
 6. etyka
 7. filozofia religii

H - NAUKI SPOŁECZNE

 1. socjologia
 2. politologia
 3. ekonomia i zarządzanie
 4. prawo
 5. media i komunikacja masowa
 6. nauki społeczne

brak działu I

(I, II, III. IV - oznacza książki z magazynu)

J - KULTURA I SZTUKA

 1. publikacje ogólne
 2. architektura, sztuki plastyczne
 3. muzyka
 4. teatr, film
 5. etnografia
 6. sport, wychowanie fizyczne

K - RELIGIOZNAWSTWO

 1. religioznawstwo
 2. judaica

L - TEOLOGIA

 1. publikacje ogólne
 2. dokumenty Kościoła
 3. patrologia
 4. katalog
 5. liturgika
 6. hagiografia
 7. prawo kanoniczne
 8. nauka społeczna Kościoła

M - BIBLISTYKA

 1. teksty
 2. publikacje ogólne, konkordnacje
 3. słowniki językowe
 4. komentarze

N - KATECHETYKA

 1. podręczniki ucznia
 2. podręczniki metodyczne
 3. katechetyka

O - HISTORIA KOŚCIOŁA

P - HISTORIA

 1. historia powszechna
 2. historia Polski
 3. nauki pomocnicze

Q - BIOGRAFIE

 1. Polski Słownik Biograficzny
 2. ogólne
 3. dziedzinowe
 4. regionalne i polonijne
 5. historyczne
 6. kościelne

R - GEOGRAFIA

S - BIBLIOGRAFIA

 1. Przewodnik Bibliograficzny
 2. Bibliografia Zawartości Czasopism
 3. Bibliografia Polska
 4. bibliografie literackie
 5. bibliografie historyczne
 6. inne

T - ARCHIWA I BIBLIOTEKI

 1. publikacje ogólne
 2. inwentarze i katalogi rękopisów
 3. katalogi starych druków
 4. archiwa
 5. inne

U - NAUKI PRZYRODNICZE

 1. publikacje ogólne
 2. matematyka
 3. fizyka, chemia
 4. biologia, inne

brak działu V

(V, VS - oznacza książki z magazynu)

W - NAUKI STOSOWANE

 1. medycyna
 2. technika
 3. informatyka

X - JEZUICI

 1. jesuitica
 2. czasopisma chyrowskie

Y - CZASOPISMA

Z - ZBIÓR DODATKOWY