Kontakt

zaktualizowany
2024-01-14

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Biblioteka
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

e-mail: biblioteka@ignatianum.edu.pl (ogólny)