Kontakt

zaktualizowany
2020-07-12

Akademia Ignatianum w Krakowie
Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

e-mail: biblioteka@ignatianum.edu.pl (ogólny)