Kontakt

zaktualizowany
2020-04-02

Akademia Ignatianum w Krakowie
Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

Kontakt możliwy tylko pocztą elektroniczną

e-mail: biblioteka@ignatianum.edu.pl (ogólny)