Szkolenia dla grup seminaryjnych

zaktualizowany
2020-01-30

Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, szczególnie w katalogach i bibliografiach. Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów piszących prace zaliczeniowe, licencjackie i magisterskie.

W trakcie szkolenia Użytkownik:

  • uczy się korzystania z wyszukiwania złożonego w katalogach Biblioteki,
  • poznaje katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej,
  • poznaje katalogi NUKAT, KaRo, FIDES.