Ksero, skany, wydruki

zaktualizowany
2021-10-05

Z materiałów bibliotecznych wykonujemy kserokopie druków wydanych po 1950 roku. Płatność gotówką lub kartą:

  • A4 czarno-białe - 0,20 zł
  • A4 kolorowe - 1,00 zł
  • A3 czarno-białe - 0,40 zł
  • A3 kolorowe - 2,00 zł

Nie wykonujemy kserokopii z materiałów użytkowników.


W Informatorium jest dostępny skaner samoobsługowy, na którym można samodzielnie wykonać skan książek wydanych po 1800 roku. Do zapisu plików potrzebny jest pendrive (USB). Małe pliki można wysłać na adres e-mail.

Nie wykonujemy skanów na zamówienie (odpłatnie).


Nie drukujemy plików użytkowników. Stanowisko wydruku i ksero jest dostępne w budynku głównym Uczelni na IV piętrze.


Nie wykonujemy usług reprograficznych z materiałów o dużym formacie, w złym stanie lub takich, które mogłyby ulec uszkodzeniu w trakcie wykonywania usługi. Ocena możliwości wykonania usługi zależy od pracownika Biblioteki.