LIMA - katalog prac lic/mgr

fot. Archiwum Biblioteki
zaktualizowany
2020-04-22

LIMA - Katalog prac licencjackich i magisterskich jest dostępny tylko w wewnętrznej sieci komputerowej Biblioteki. Można z niego korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni głównej i w Informatorium.

Katalog zawiera dane o większości prac napisanych w Akademii Ignatianum (a wcześniej w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego i Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum") - obecnie ponad 10 tys. rekordów.

Udostępniony katalog ma charakter informacyjny - zawiera dane o pracach, nie ich teksty.

W katalogu zawarte są następujące dane o pracach: autor, tytuł, promotor, rok obrony, typ pracy, uczelnia, wydział, instytut, kierunek, typ i tryb studiów, w ramach których napisano prace.