Rozdziały z książek i artykuły z czasopism

zaktualizowany
2022-10-15

W katalogu komputerowym - oprócz opisów książek i czasopism - znajdują się opisy rozdziałów z książek oraz artykułów z czasopism. Są to rekordy analityczne.

Rekordy analityczne rozdziałów z prac zbiorowych w części pochodzą z katalogu centralnego NUKAT i zawierają pełną informację bibliograficzną o poszczególnych pracach. W większości są to natomiast opisy lokalne, niepełne, przygotowane na podstawie danych z poprzedniego katalogu. Biblioteka przez kilkanaście ostatnich lat prowadziła rozpisywanie prac zbiorowych, rejestrując autorów oraz tytuły rozdziałów (bez stron od-do).

Rekordy analityczne artykułów z czasopism są na bieżąco (w cyklu tygodniowym) pobierane z NUKAT, dla tytułów posiadanych w zbiorach.

Prace zbiorowe rozpisane przez Bibliotekę zawierają zazwyczaj komplet rekordów analitycznych (wszystkie rozdziały). Zasada ta - kompletności - nie obowiązuje w NUKAT. Należy zatem pamiętać, że zestawy rekordów analitycznych z czasopism oraz z nowszych książek są niepełne.

Katalog biblioteczny zapewnia bezpośrednie przejście zarówno od rekordu macierzystego do odpowiadających mu rekordów analitycznych (link pokaż rekordy analityczne), jak i z rekordu analitycznego do rekordu macierzystego (link w: tytul).