De Gruyter HSS EBA

zaktualizowany
2024-02-02

Dostęp

Z domu
lub
zdalny dostęp (HAN)
Z sieci uczelnianej
wejdź przez HAN wejdź bezpośrednio

 

Przez rok (1 lutego 2024 - 31 stycznia 2025 r.) oferujemy dostęp do ponad 110 tys. publikacji elektronicznych z nauk humanistycznych i społecznych.

Kolekcja obejmuje m.in. następujące wydawnictwa: GruyterPrinceton University PressDe Gruyter MoutonHarvard University PressDe Gruyter OldenbourgUniversity of Toronto PressColumbia University PressUniversity of Pennsylvania PressEdinburgh University PressCornell University PressGorgias PressNew York University Press.

EBA - Evidence Based Acquisition

Zakupy w oparciu o wykorzystanie zasobów to jeden z modeli pozyskiwania publikacji elektronicznych. Sprzedawca oferuje możliwość korzystania z szerokiej puli publikacji przez ustalony okres. Przed jego rozpoczęciem kupujący wpłaca umówioną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na zakupy. Po zakończeniu ustalonego czasu następuje wskazanie publikacji, które zostają zakupione. Wybór dokonywany jest w oparciu o statystyki korzystania z publikacji oraz indywidualne zgłoszenia.

Więcej o EBA można przeczytać na stronie De Gruyter pod tym linkiem.

 

Warunki korzystania

Dostęp do publikacji jest regulowany umową między Spółką Walter de Gruyter GmbH Genthiner Str. 13, 10785 Berlin (De Gruyter) a Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (Licencjobiorca).Usługa EBA - HSS ALL jest chroniona prawem autorskim na rzecz De Gruyter.

  • Uprawnieni użytkownicy: osobami uprawnionymi do korzystania z zasobów są członkowie społeczności UIK oraz osoby posiadające aktualną kartę biblioteczną (użytkownicy ad hoc).
  • Uprawnieni Użytkownicy mogą korzystać z dostępu do usług dla prywatnych celów badawczych, przeglądać i wyszukiwać oraz wykonywać wydruki lub kopie elektroniczne poszczególnych artykułów lub rozdziałów, które stanowią jedynie niewielką cząstkę usługi.
  • Licencjobiorca i Uprawnieni Użytkownicy mogą korzystać z odpowiednich części usług do tworzenia drukowanych materiałów dydaktycznych do korzystania przez Uprawnionych Użytkowników w ramach Autoryzowanych Stron Licencjobiorcy; nie zezwala się na korzystanie z tych materiałów w formie odsprzedaży lub w żadnym innych celu komercyjnym.
  • Licencjobiorca nie może być komercyjną stroną płatnych usług dokumentowania i nie może udostępniać usługi w całości ani w części w tym celu. Z wyjątkiem powyższego Licencjobiorca może odpowiedzieć na prośbę innej biblioteki o wygenerowanie wydruku części usługi (np. rozdziału e-czasopisma lub ebooka) i wysłania jej poprzez niekomercyjne usługi międzybiblioteczne wypożyczania. Ma to zastosowanie jedynie do wydruków papierowych; nie wolno wykonywać kopii elektronicznych. Zezwala się na korzystanie z oprogramowania międzybibliotecznego wypożyczania „Ariel Interlibrary Loan Software“ do przesłania niewielkiej cząstki usługi na drukarkę/faks innej biblioteki, nie zezwala się natomiast na przekazywania na adres e-mail. Nie zezwala się na przekazywanie całych e-booków poprzez niekomercyjne usługi międzybiblioteczne wypożyczania.
  • Licencjobiorca i Uprawnieni Użytkownicy nie mogą udostępniać części usług w innych sieciach poza bezpieczną siecią Licencjobiorcy, np. w internecie lub www (World Wide Web).
  • Licencjobiorca i Uprawnieni Użytkownicy nie mogą instalować robotów, pająków, crawlerów lub innych programów do automatycznego ładowania lub innych pomocy do przeszukiwania, indeksowania lub ładowania usług w sposób ciągły i automatyczny (np. systematyczne ładowanie, instalację oprogramowania umożliwiającego dostęp).
  • Licencjobiorca i Uprawnieni Użytkownicy nie mogą przetwarzać, świadczyć lub w jakikolwiek sposób modyfikować usług, chyba że jest to niezbędne do wykorzystania treści zgodnie z niniejszą Ramową Umową Licencyjną.
  • Imiona i nazwiska autorów, oznaczenia praw autorskich, odniesienia do zarejestrowanych znaków towarowych (w szczególności marek handlowych i firmowych), znaki firmowe, inne odniesienia służące identyfikacji lub dotyczące celów praw autorskich, wraz z wyłączeniami odpowiedzialności, zastrzeżeniami prawnymi itp. nie mogą być usuwane, zmieniane ani tuszowane.
O czym warto jeszcze wiedzieć