Zapisy

zaktualizowany
2023-03-15

Korzystanie z materiałów bibliotecznych i większości usług wymaga zapisania się do Biblioteki.


Zakładanie konta odbywa się dwuetapowo i bezpłatnie.

1. Samodzielna rejestracja

  • Na stronie katalogu wypełnij formularz rejestracji nowego użytkownika.
  • Kliknij link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail.

Od tego momentu możesz samodzielnie zamawiać książki w katalogu. Przed ich wypożyczeniem należy dokonać kolejnego etapu rejestracji.

2. Weryfikacja danych w Bibliotece

  • Pokaż pracownikowi dowód osobisty i kartę biblioteczną (jest nią legitymacja studencka lub pracownicza, dla użytkowników spoza AIK karta wydawana jest na miejscu).
  • Podpisz Kartę zapisu, poświadczającą znajomość regulaminu.

Od tej chwili możesz wypożyczać książki według zasad obowiązujących w Bibliotece.


Do zapisu wymagany jest dowód osobisty oraz karta biblioteczna, którą jest:

  • legitymacja studencka - dla studentów (I, II, III stopień oraz jednolite magisterskie),
  • identyfikator pracownika AIK - dla pracowników AIK,
  • karta wydawana na miejscu - dla pozostałych użytkowników, w tym dla jezuitów i pracowników Wydawnictwa WAM.

Zapisy odbywają się w Informatorium albo w pok. 352 (Jezuici/WAM).