Pracownicy i doktoranci AIK

fot. Archiwum Biblioteki
zaktualizowany
2022-10-15

Biblioteka wspiera działalność naukową i dydaktyczną pracowników AIK. Naszą ofertę kierujemy też do doktorantów i pracowników AIK niebędących nauczycielami akademickimi.

W naszych zbiorach znajdą Państwo publikacje na potrzeby prowadzonych badań i działalności naukowej. Dysponujemy literaturą do zajęć uczelnianych. Wzbogacamy księgozbiór o nowości wydawnicze a także uzupełniamy w oparciu o propozycje zakupu. Zapewniamy dostęp do zbiorów elektronicznych. Informacja o zbiorach zawarta jest w katalogu komputerowym, obsługa zamówień odbywa się przez konto biblioteczne.

Oferujemy komfortowe warunki do pracy indywidualnej, szczególnie w Czytelni głównej. Stanowiska można rezerwować na stałe, mogą także zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb lub doposażone. Większość usług bibliotecznych jest realizowana w Informatorium, które jest podstawowym punktem obsługi.

Zapewniamy pomoc w dotarciu do informacji. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, poszerzające kompetencje informacyjne:

  • podstawowe - przewidziane na początek studiów, związane z poznawaniem oferty i zasad korzystania z bibliotek,
  • dla grup seminaryjnych - przydatne w wyszukiwaniu i gromadzeniu literatury do prac zaliczeniowych lub dyplomowych,
  • specjalistyczne - dotyczące konkretnych baz danych lub źródeł informacji.

Dostosujemy ofertę i warunki szkoleń do zgłaszanego zapotrzebowania.

Oferujemy możliwość skanowania materiałów do prowadzonych zajęć, które udostępniamy uczestnikom kursu w sieci internetowej na okres trwania semestru. Ofertę kierujemy głównie do wykładowców, chcących umożliwić swoim studentom dostęp do trudno dostępnych tekstów.

Prowadzimy działalność informacyjną związaną z bibliometrią, cytowaniami, dorobkiem naukowym.

 

Na początek

Osoby rozpoczynające pracę lub studia w Szkole Doktorskiej zapraszamy do indywidualnego kontaktu, celem zapoznania się z ofertą Biblioteki oraz zgłoszenia zapotrzebowania na materiały biblioteczne i szkolenia.

Na codzień

Zachęcamy do korzystania z oferty Biblioteki: zbiorów, przestrzeni, zasobów elektronicznych. Na stronie internetowej, w Bazie wiedzy, w mediach społecznościowych znajdą Państwo przydatne informacje o bieżącej ofercie oraz wprowadzanych zmianach. Zależy nam na tym, aby oferta była dostosowana do potrzeb - prosimy o zgłaszanie propozycji i uwag.

Wypożyczenia dla pracowników

Możliwość wypożyczania książek mają tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pozostali pracownicy mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu.

Zbiory specjalne

Korzystanie ze zbiorów specjalnych - starych druków, mikrofilmów, fotokopii, rękopisów, wersji zdigitalizowanych - wymaga indywidualnych ustaleń.