Pozostali użytkownicy

fot. Archiwum Biblioteki
zaktualizowany
2020-04-21

Dla użytkowników niebędących studentami lub pracownikami AIK, jezuitami lub pracownikami WAM oferta Biblioteki jest dostępna przede wszystkim na miejscu. W szczególności dotyczy to:

  • pracowników AIK zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  • słuchaczy studiów podyplomowych i UTW AIK,
  • studentów i pracowników innych uczelni.

Obsługa - zapisy, udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji - odbywa się w Informatorium. Czytelnia główna zapewnia odpowiednie warunki do pracy własnej.

Zbiory biblioteczne są udostępniane tylko na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich na zewnątrz. Samodzielnie można skanować udostępnione materiały (bezpłatne), ksero na zamówienie (płatne).

Korzystanie ze zbiorów specjalnych wymaga indywidualnych ustaleń.