Jezuici

zaktualizowany
2020-04-27

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory drukowane i organizuje dostęp do informacji na potrzeby działalności apostolskiej jezuitów. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do jezuitów: studiujących filozofię, a także zaangażowanych w działalność akademicką, edukacyjną, wydawniczą, medialną oraz duszpasterstwo bezpośrednie.

Podstawowy punkt obsługi dla jezuitów znajduje się w pokoju 352, na III piętrze głównego budynku WAM. Jest prowadzony przez P. Małgorzatę Zając i czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:30-14:30.

 

Na początek

Zapisy do Biblioteki odbywają się w pokoju 352. Scholastycy rozpoczynający studia oraz jezuici korzystający z Biblioteki po dłuższej przerwie uzyskują podstawowe informacje dotyczące aktualnego funkcjonowania Biblioteki, oferty i zasad korzystania.

Na codzień

Punkt obsługi przeznaczony dla jezuitów zapewnia możliwość realizacji specyficznych potrzeb wąskiej grupy użytkowników.