IBUK libra

zaktualizowany
2020-03-31
By IBUK libra

 

IBUK libra to wielodziedzinowa kolekcja książek i czasopism elektronicznych publikowanych przez wiodące polskie wydawnictwa naukowe, m.in. PWN. Nasza Biblioteka wykupiła dostęp on-line do wybranych publikacji - głównie z nauk społecznych i humanistycznych - oraz Słownika PWN Oxford.

Dostęp

Wejście przez HAN albo wejście bezpośrednie

Kody aktywacyjne nie są obecnie wydawane, Biblioteka jest zamknięta. Osoby, które pobrały je wcześniej mogą korzystać z kont utworzonych w serwisie.

Dostęp do IBUK libra jest możliwy po podłączeniu się do sieci uczelnianej za pomocą oprogramowania GlobalProtect - wejście do serwisu jest wtedy rozpoznawane jako wejście z sieci uczelnianej. Szczegóły na stronie Dostęp zdalny.

 

Po utworzeniu konta i własnej półki myIBUK możliwe są dodatkowe działania:

  • dodawanie zakładek,
  • tworzenie notatek bezpośrednio w tekście,
  • wyszukiwanie słów,
  • tagowanie fragmentów,
  • sprawdzanie znaczenia wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN.

Materiały dostępne na stronie serwisu:

Zakup został zrealizowany wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Biblioteką Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w ramach konsorcjum Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides". Dostęp obejmuje:

  • 165 zakupionych publikacji,
  • 300 publikacji darmowych,
  • Słownik PWN Oxford.