Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki
zaktualizowany
2021-12-16

Wirtualna Biblioteka Nauki jest projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu umożliwienie dostępu do zasobów cyfrowych dla naukowców. Dostęp do zasobów jest możliwy w uczelniach akademickich oraz jednostkach badawczych. W ramach licencji krajowej mamy dostęp do następujących zasobów (odnośniki prowadzą do artykułów w Bazie Wiedzy):

AIK nie uczestniczy w licencjach konsorcyjnych WBN.

Dostęp

  Z sieci uczelnianej Z domu
lub
zdalny dostęp (HAN)
EBSCO wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Elsevier wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Nature wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Science wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
SCOPUS wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
SciVal wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Springer wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Web of Science wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
InCites wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Wiley wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN

 

Indywidualne konto użytkownika

na podstawie: https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow

Indywidualne konto użytkownika pozwala na korzystanie z niektórych baz spoza sieci uczelnianej, bez konieczności stosowania mechanizmów instytucjonalnego zdalnego dostępu (w AIK: HAN lub GlobalProtect). W licencji krajowej można w ten sposób korzystać z Elsevier, Scopus, Springer, Web of Science i Wiley.

Elsevier (ScienceDirect i Scopus) – konto wspólne dla obu serwerów.

Należy założyć indywidualne konto („Register”) na serwerze sciencedirect.com lub scopus.com, a następnie aktywować zdalny dostęp do zasobów. Obie operacje można wykonać poza siecią akademicką, ale aktywacja wymaga wykorzystania adresu e-mail należącego do domeny adresowej ignatianum.edu.pl.

Springer

Należy założyć indywidualne konto („Sign up”) na serwerze SpringerLink. Dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany w momencie założenia konta pod warunkiem, że konto jest zakładane w trakcie połączenia z sieci akademickiej (można wykorzystać HAN lub GlobalProtect). Konta użytkowników utworzone poza siecią instytucji wymagają aktywacji za pomocą kodu. Użytkownik po otrzymaniu e-maila z kodem aktywuje dostęp zdalny zgodnie z instrukcją.

Web of Science

Należy założyć indywidualne konto („Register”) w trakcie połączenia z sieci akademickiej (z numeru IP zarejestrowanego przez instytucję). Dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany na 180 dni.

Wiley

Należy założyć indywidualne konto („Sign up”). Jeśli operacja ta jest wykonywana z sieci akademickiej (z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję), to dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany. Jeśli konto założono spoza sieci uczelnianej, należy przynajmniej raz zalogować się na konto z sieci swojej instytucji (można wykorzystać HAN lub GlobalProtect), co aktywuje zdalny dostęp na 60 dni.

O czym warto jeszcze wiedzieć