Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki
zaktualizowany
2020-04-04

Wirtualna Biblioteka Nauki jest projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu umożliwienie dostępu do zasobów cyfrowych dla naukowców. Dostęp do zasobów jest możliwy w uczelniach akademickich oraz jednostkach badawczych. W ramach licencji krajowej mamy dostęp do następujących zasobów (odnośniki prowadzą do artykułów w Bazie Wiedzy):

AIK nie uczestniczy w licencjach konsorcyjnych WBN.

  Z sieci uczelnianej
lub
zdalny dostęp (GlobalProtect)
Z domu
lub
zdalny dostęp (HAN)
EBSCO wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Elsevier wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Nature wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Science wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
SCOPUS wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
SciVal wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Springer wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Web of Science wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
InCites wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN
Wiley wejdź bezpośrednio wejdź przez HAN