Pokój 352 (Jezuici/WAM)

fot. Archiwum Biblioteki
zaktualizowany
2019-09-21

Pokój 352 jest głównym punktem obsługi dla jezuitów i pracowników Wydawnictwa WAM. Tu realizowane są podstawowe usługi biblioteczne oraz zapewniona jest pomoc zakresie specyficznych potrzeb grup użytkowników.

Scholastycy otrzymują indywidualną pomoc w trakcie etapu formacji podstawowej, szczególnie w zakresie związanym ze studiowaniem filozofii, zachowaniami informacyjnymi oraz poszerzaniem kompetencji informacyjnych.

Dla jezuitów są realizowane działania wspierające zaangażowania apostolskie - czy to związane z działalnością akademicką czy duszpasterstwem bezpośrednim.

Pracownicy Wydawnictwa WAM mogą liczyć na aktywną i kompetentną pomoc w zakresie prowadzonej działalności wydawniczej.