Blog

Biblioteka jest żywym organizmem.

O bieżącej działalności, zmianach i planach na przyszłość piszemy na naszym blogu.

Poszerza się grupa bibliotek współtworzących "Połączone katalogi".
Etapy wdrożenia systemu Koha w Bibliotece AIK.

W dniach 8-10 września 2021 r.

Rozpoczynający się rok akademicki to dobra okazja do przedstawienia planów, pochwalenia się sukcesami oraz podsumowania lub oceny dotychczasowych działań. Punktem odniesienia dla nich pozostaje niezmiennie uczelniana strategia.
Co robimy i jak pracujemy? Czego oczekujemy i co możemy zaoferować? Tym razem piszemy dla osób zainteresowanych pracą w naszym Zespole.
Nowe systemy informatyczne wdrażane w projektach cyfryzacyjnych (POWR) mają znacznie usprawnić funkcjonowanie Uczelni. Systemy zintegrowane w miejsce rozproszonego oprogramowania to długo oczekiwane zmiany. Czy jednak wystarczające z punktu widzenia zarządzania informacją?

Okres przerwy semestralnej sprawia, że w Bibliotece ustaje na moment ruch, nie oznacza to jednak,

Tekst o Bibliotece z nr 2(23)/2019 uczelnianego czasopisma "Ignatianum".
Rozpoczęliśmy przekształcanie dotychczasowych stron internetowych w serwisy działające w domenie BibliotekaAIK.pl.
Długookresowe działania realizowane przez Bibliotekę są zapisane w uczelnianej strategii rozwoju. Aktualnie jest to "Strategia rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie na lata 2015-2020" z 27 czerwca 2017 r.