Blog

Biblioteka jest żywym organizmem.

O bieżącej działalności, zmianach i planach na przyszłość piszemy na naszym blogu.

Co robimy i jak pracujemy? Czego oczekujemy i co możemy zaoferować? Tym razem piszemy dla osób zainteresowanych pracą w naszym Zespole.
Nowe systemy informatyczne wdrażane w projektach cyfryzacyjnych (POWR) mają znacznie usprawnić funkcjonowanie Uczelni. Systemy zintegrowane w miejsce rozproszonego oprogramowania to długo oczekiwane zmiany. Czy jednak wystarczające z punktu widzenia zarządzania informacją?

Okres przerwy semestralnej sprawia, że w Bibliotece ustaje na moment ruch, nie oznacza to jednak,

Tekst o Bibliotece z nr 2(23)/2019 uczelnianego czasopisma "Ignatianum".
Rozpoczęliśmy przekształcanie dotychczasowych stron internetowych w serwisy działające w domenie BibliotekaAIK.pl.
Długookresowe działania realizowane przez Bibliotekę są zapisane w uczelnianej strategii rozwoju. Aktualnie jest to "Strategia rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie na lata 2015-2020" z 27 czerwca 2017 r.
Reorganizacja 2014–2017 oraz poprzedni rok pokazują, że Biblioteka jest żywym organizmem. Rozwijamy usługi, uwzględniając zgłaszane potrzeby oraz efektywniej wykorzystując dostępne zasoby. Rośnie liczba udostępnianych książek oraz użytkowników korzystających zarówno z pomieszczeń bibliotecznych, jak i z usług oferowanych w przestrzeni wirtualnej. Stajemy się bliżsi standardom funkcjonowania bibliotek akademickich.
Biblioteka uczelniana powinna funkcjonować i być postrzegana jako jednostka zapewniająca wsparcie dla pracy naukowej i studiowania. Pod tym kątem w minionym roku akademickim rozpoczęła się reorganizacja mająca na celu poszerzenie i dostosowanie oferty do potrzeb użytkowników Biblioteki.