Contact

updated
2020-07-12

Akademia Ignatianum w Krakowie
Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

Contact is possible only by e-mail

e-mail: biblioteka@ignatianum.edu.pl