Pracownicy i struktura

W strukturze organizacyjnej AIK Biblioteka jest zlokalizowana w pionie Prorektora ds. Cyfryzacji i Rozwoju Uczelni. Rada ds. Biblioteki służy Dyrektorowi pomocą w prowadzeniu Biblioteki.

Pracownicy:

  • mgr Roman Dolny SJ, Dyrektor Biblioteki
  • mgr Małgorzata Zając, Bibliotekarz
  • mgr Joanna Brzostek, Bibliotekarz
  • mgr Alina Janiga, Bibliotekarz
  • mgr Katarzyna Leśniak, Bibliotekarz
  • mgr Gabriela Obajtek, Bibliotekarz
  • mgr Monika Wolińska, Bibliotekarz
  • mgr Joanna Wójcik, Bibliotekarz
  • mgr inż. Janusz Kaczmarek OP, Bibliotekarz systemowy