Usługi

fot. Archiwum Biblioteki

W podstawowej ofercie Biblioteki znajdują się usługi związane z procesami bibliotecznymi: gromadzenia, udostępniania i informowania o zbiorach własnych. Biblioteka organizuje także dostęp do informacji w oparciu o zasoby zewnętrzne, głównie elektroniczne.

Działalność informacyjna jest prowadzona indywidualnie i grupowo. Każdy z użytkowników może liczyć na kompetentną pomoc w dotarciu do źródeł informacji. Szkolenia oferowane przez Bibliotekę mają na celu kształtowanie i poszerzanie kompetencji informacyjnych użytkowników, szczególnie studentów AIK.

Biblioteka realizuje także usługi przeznaczone dla pracowników i doktorantów AIK, związane z prowadzonymi badaniami i działalnością naukową.