Informacja

fot. Archiwum Biblioteki

W ramach podstawowej działalności informujemy o funkcjonowaniu Biblioteki oraz zbiorach własnych.

Użytkownikom korzystającym z Biblioteki na miejscu oferujemy bezpośrednią i aktywną pomoc w wyszukiwaniu materiałów bibliotecznych.

W oparciu o pytania i potrzeby Użytkowników tworzymy zasoby informacyjne.

O naszej działalności informujemy przez plakaty i ogłoszenia w Bibliotece, na Uczelni oraz w przestrzeni wirtualnej.