Zbiory specjalne

fot. Archiwum Biblioteki
zaktualizowany
2022-10-06

Zbiory specjalne zgromadzone w Bibliotece to: stare druki, fotokopie, mikrofilmy, materiały zdigitalizowane, materiały ikonograficzne, rękopisy.

Większość z posiadanych mikrofilmów została w minionych latach poddana digitalizacji i konserwacji, w związku z czym udostępniane są ich wersje elektroniczne - na płytach CD, DVD. Część materiałów dostępna jest w postaci fotokopii. Z materiałów udostępnianych elektronicznie Użytkownicy korzystają na własnych komputerach (potrzebny jest czytnik CD/DVD).

Korzystanie ze zbiorów specjalnych

Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych określa p. 5 Regulaminu udostępniania materiałów bibliotecznych. Korzystanie jest możliwe po indywidualnych ustaleniach - terminu i zakresu udostępnianych materiałów. W trakcie kwerendy możliwa jest konsultacja z Kuratorem Zbiorów Specjalnych oraz zamawianie dodatkowych materiałów.

Zgłoszenia prosimy kierować na ogólny e-mail Biblioteki: biblioteka@ignatianum.edu.pl.