E-zasoby

By geralt, pixabay.com

Baza Wiedzy jest projektem tworzonym przez pracowników Biblioteki AIK. Strona ujęta w formie wikipedii zawiera liczne opisy baz danych bibliograficznych i pełnotekstowych, przydatnych przy wyszukiwaniu informacji z kierunków studiów prowadzonych na Akademii Ignatianum w Krakowie. Baza wiedzy ma być przede wszystkim przydatnym i łatwym narzędziem do samodzielnego wykorzystania przez użytkowników Biblioteki, pomagającym w nauce i pracy.

Serwis IBUK Libra to platforma, która udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Wirtualna Biblioteka Nauki jest projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu umożliwienie dostępu do zasobów cyfrowych dla naukowców. Dostęp do zasobów jest możliwy w uczelniach akademickich oraz jednostkach badawczych. Aktualnie mamy dostęp m.in. zasobów EBSCO i Elsevier. 

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA to największa pełnotekstowa baza polskich publikacji naukowych. Udostępnia ponad 1,5 miliona zdigitalizowanych dokumentów z zasobów Biblioteki Narodowej. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich, monografie, skrypty oraz czasopisma specjalistycznych (ponad 2 tys. tytułów), teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne i publikacje nie chronione prawem autorskim.


Korzystanie z udostępnionych zasobów jest możliwe na kilka sposobów:

Dostęp lokalny

Z zasobów można korzystać z każdego komputera podłączonego do sieci Uczelni: w Bibliotece, pracowniach komputerowych, pomieszczeniach dydaktycznych i pracowniczych.

Dostęp zdalny

Korzystanie ze wszystkich zasobów jest też możliwe spoza sieci uczelnianej, np. w domu, przez HAN. Szczegóły na stronie Dostęp zdalny.


Sprawdź też zasoby w dostępie testowym.