Zmiana "Regulaminu udostępniania materiałów bibliotecznych"

zaktualizowany
2020-03-13

14 listopada 2019 r. zostały zmienione: Regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych, Przepisy porządkowe i Karta zapisu. Zaktualizowane wersje są dostępne na stronie internetowej oraz w pomieszczeniach obsługi.

Po zmianie Statutu AIK oraz w związku z uruchamianiem nowego systemu bibliotecznego:

  • poszerzono zakres przetwarzanych danych osobowych,
  • wprowadzono karty biblioteczne,
  • zwiększono limit wypożyczeń dla doktorantów do 15 wol.,
  • zwiększono limit wypożyczeń dla studentów dwóch kierunków do 10 wol.,
  • wprowadzono kary finansowe za niezwrócenie książek w wyznaczonym terminie.

Oprócz powyższych zmian zostały wprowadzone także drobne modyfikacje w dotychczasowych zapisach.

Kategorie