Funkcjonowanie Biblioteki od 15 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

zaktualizowany
2020-06-30

Akademia Ignatianum w Krakowie przedłużyła do 30 czerwca 2020 r. szereg zmian i ograniczeń obowiązujących od 12 marca br. Na terenie Uczelni nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, odwołane zostały konferencje, wydarzenia i wyjazdy. Nie można też korzystać z Biblioteki. Biblioteka jest zamknięta, świadczy tylko niektóre usługi online.

W związku z powyższym przedłużone do 30 czerwca br. zostają terminy zwrotu wypożyczonych książek a kary za nieterminowy zwrot nie są naliczane w tym okresie. Nie są też realizowane zamówienia z katalogu.

Utrzymujemy i poszerzamy ofertę usług online i zasobów elektronicznych. Nadal można samodzielnie rejestrować się w katalogu bibliotecznym, co daje możliwość używania konta. Bibliotekarze są dostępni online w MS Teams. Przed Wielkanocą uruchomiony został dla społeczności AIK uproszczony sposób zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych przez HAN. W ofercie e-zasobów pojawiły się nowe bazy danych w okresie testowym. Rozwijana jest Baza Wiedzy.

Dalsze informacje związane m.in. z:

  • możliwością zamawiania materiałów do zajęć,
  • usługami informacyjnymi online,
  • zwrotem książek,
  • rozliczaniem się z Biblioteką, kartami obiegowymi,
  • zakupem publikacji drukowanych i elektronicznych

będziemy publikować w Aktualnościach na portalu. Zachęcamy do subskrybowania kanału RSS.

Jak zwykle zachęcamy do kontaktu z Biblioteką. Prosimy o przekazywanie propozycji, sugestii i uwag co do funkcjonowania i świadczonych usług. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, obowiązujące przepisy oraz potrzeby użytkowników postaramy się dostosować naszą ofertę do zaistniałych warunków.

 

Informacje uczelniane

  • Komunikaty AIK w związku z wirusem SARS-CoV-2
  • Zarządzenie nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 [PDF 0,8 MB]
  • Zarządzenie nr 83/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w trybie zdalnym oraz zmianie Zarządzenia nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV 2 [PDF 0,5 MB]