Poszerzenie oferty IBUK libra

zaktualizowany
2020-05-20

Oferta książek dostępnych online została poszerzona o kolejne tytuły:

 1. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2012
 2. Nieliberalna rewolucja w Polsce / Jo Harper, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
 3. Polityka społeczna / Redakcja: Jacek Męcina, Grażyna Firlit-Fesnak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
 4. Prolegomena do historii komunikacji - tom 1. O komunikacji / Włodzimierz Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
 5. Prolegomena do historii komunikacji społecznej - tom 2 Badanie historii komunikacji / Włodzimierz Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
 6. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom I, część I. Teoria, instytucje, procesy. Zagadnienia ogólne / Konstanty Adam Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski, Wojciech Jakubowski, Aspra, 2018
 7. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom I, część II. Teoria, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa / Konstanty Adam Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski, Wojciech Jakubowski, Aspra, 2018
 8. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom II. Współczesne systemy rządów / Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski, Aspra, 2017
 9. Systemy polityczne współczesnej Europy / Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 10. Teoria komunikowania masowego / Denis McQuail, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 11. Współczesne systemy polityczne / Redakcja: Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
 12. Wykłady z filozofii mediów / Jan Paweł Hudzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Kategorie