Zmiana "Regulaminu udostępniania materiałów bibliotecznych"

zaktualizowany
2021-10-04

4 października 2021 r. został zmieniony Regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych. Zaktualizowana wersja jest dostępna na stronie internetowej oraz w pomieszczeniach obsługi.

Zmiany mają charakter drobnych modyfikacji i dostosowania do obecnych warunków funkcjonowania.

Kategorie