Zapowiedź przywrócenia kar finansowych za niezwrócenie książek w terminie

zaktualizowany
2022-10-06

Przywrócenie naliczania kar finansowych za niezwrócenie książek w terminie nastąpi 17 października 2022 r. Kary nie były naliczane od 12 marca 2020 r..

Zwrotu książek można dokonać na miejscu (w godzinach otwarcia Biblioteki) albo przesyłając książki listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Nie zmienia się wysokość kary: 20 groszy za każdy rozpoczęty dzień dla każdego egzemplarza.