Święto Uczelni

W piątek, 8 marca 2024 r., Święto Uczelni.
Wraz z aktualizacją wzbogacamy zestaw faset oraz przyspieszamy działanie katalogu.
W piątek, 10 marca 2023 r., Święto Uczelni.
Poniedziałek - dzień wewnętrzny, wtorek - Święto Uczelni.
6 marca 2018 r., Biblioteka będzie nieczynna.

We wtorek, 10 marca 2015 r., Biblioteka będzie nieczynna.